Welkom

AKMOS heeft vele jaren ervaring op het vlak van

 

-  ICT, telecommunicatie en IT-systemen

-  Standaarden

-  Kwaliteitswerking en -zorgsystemen

-  Management van R&D en Innovatie

-  Organisatie van bedrijven en projecten


Advies en opleiding in deze domeinen, het begeleiden van projecten en verbeteringstrajecten.AKMOS has many years of experience in the areas of


-  ICT, telecommunications and IT systems

-  Standards

-  Quality assurantie and care systems

-  Management of R&D and innovation

-  Organisation of companies and projects


Activities include consultancy, advice and training in each of these domains, guidance of projects and improvement tracks.